Focus

Beweging creëren vraagt vaak om een ander perspectief, een blik van buitenaf. Turn Left helpt je om dat andere perspectief te schetsen en verder te kijken dan de geijkte paden, we slaan wellicht wat vaker linksaf. Dit betekent dat we meer knelpunten en uitdagingen kunnen tegenkomen die anders zouden zijn gemist, wat het resultaat bestendiger maakt richting de toekomst.