Zit jij lekker in de FLOW?

Zit jij lekker in de Flow?

Flow, lijkt of is misschien al steeds meer een containerbegrip. Vorige week was ik in gesprek met iemand en die nam regelmatig het woord Flow in de mond en ik vroeg hem wat betekent Flow eigenlijk voor jou? Nou, gewoon dat je lekker bezig bent en dat het goed gaat antwoordde hij.

 Helemaal prima maar naarmate het gesprek vorderde was hij toch nieuwsgierig waarom ik deze vraag over Flow had gesteld. De reden hiervoor was dat ik merk dat veel mensen niet weten dat Flow een belangrijk onderdeel van de positieve psychologie is. Samen met Martin Seligman is de Amerikaanse psycholoog Mihály Csikszentmihályi één van de grondleggers van de positieve psychologie. En introduceerde Mihály het begrip Flow.

Flow staat voor zaken doen waar je gelukkig van wordt en die je met focus, hart en ziel doet. Zaken waar je volledig in opgaat en je omgeving en de tijd volledig kan vergeten.

Ik gebruik het model regelmatig om uit te leggen hoe belangrijk het is dat de uitdaging van een bepaalde taak of doel in lijn moet liggen met de vaardigheden van de betreffende persoon. Kortom, zet jij je talenten op de juiste manier in en doe je veelal dingen waar je goed in bent en energie van krijgt of is er disbalans? En weet je als leidinggevende echt waar de talenten van je medewerkers liggen en deze te benutten en in te zetten? Zo niet, dan is het echt tijd om in gesprek te gaan.

Als je een verdieping maakt in het model geeft het een nog beter beeld van welke gemoedstoestand iemand kan ervaren als er disbalans is tussen de gevraagde uitdaging en de benodigde vaardigheden. Deze verdieping kan helpen om bepaalde gemoedstoestanden die jezelf of bij iemand van je team ervaart te duiden en er dus ook actie op te ondernemen, want bore- en burn-out klachten liggen op de loer als je niet oppast.

Als de uitdagingen te hoog zijn in relatie tot de benodigde vaardigheden kan dit namelijk leiden tot zorgen, piekeren of angst en negatieve spanning. Wanneer het echter andersom is en het vaardigheids- en kennisniveau te hoog is in relatie tot de gevraagde uitdaging kan er een toestand van verveling, passiviteit, ontspanning of routine ontstaan.

Van de laatste twee (ontspanning en routine) zou je wellicht kunnen denken hoe erg is het als er ontspanning en routine is bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden? In de basis hoeft dit ook helemaal niet zorgelijk te zijn. 

Flow-model

Het is echter wel goed om alert te blijven wanneer je deze gemoedstoestand herkent want wanneer routine doorslaat in automatisme is dit wel degelijk een uitdaging waar je aandacht voor moet hebben evenals wanneer er te weinig uitdaging is bij een (te) ontspannen gemoedstoestand.

De komende periode staat binnen veel bedrijven het beoordelingsgesprek weer op de planning. Wellicht is het een goed idee om in dit gesprek ook te kijken naar hoe het staat met jouw Flow? In mijn volgende blog sta ik stil bij een andere invulling van de traditionele Hr-cyclus en wat dit kan betekenen voor de bevlogenheid en het werkgeluk binnen de organisatie. 

Wil je meer weten of samen kijken hoe we het werkgeluk binnen jouw organisatie kunnen vergroten? Neem gerust contact op of maak een afspraak.

Login
Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.